لعنتی خجالتی

تاثیر گذار ترین اتفاق روز

تاثیر گذار ترین اتفاق روز

لعنتی خجالتی، تصمیم ها و انتخاب هایین که بی صدان اما ما هر لحظه داریم میگیرمشون..

تصمیم هایی که در #لحظه میگیریم با اینکه خیلی ساده به نظر میرسن و بی ارزش، اما مجموع این تصمیم ها میشه یه روز، یه هفته، یه ماه، یه سال و یه عمر ما..

پس مهمه هر تصمیمی که در لحظه میگیریم و باید ببینیم هر لحظه، هرتصمیمی که میگیریم مارو به هدفمون نزدیک میکنه یا دور!!

من که خودم بعضی وقتا رو دستم مینویسم که یادم بمونه تو هرلحظه دارم چه تصمیمی میگیرم✋
________________________